Partnertech fortsätter visa vinst

Kontraktstillverkaren Partnertech rapporterar ett resultat efter skatt på 12 miljoner kronor för det första kvartalet 2012, vilket kan jämföras med en förlust på 4,3 miljoner för Q1 2011.

De positiva trenderna för Partnertech under 2011 fortsatte under det första kvartalet 2012. Nettoomsättningen ökade med 5 procent jämfört med Q1 2011 till 611 miljoner kronor och rörelseresultatet blev 21 miljoner kronor, en förbättring från Q1 2011 då rörelseresultatet stannade vid 3 miljoner kronor.

Som en följd av den pågående återhämtningen på försvars- och sjöfartsmarknaderna visade Partnertechs rörelsesegment ”Machining” ytterligare tillväxt under kvartalet. Segmentet ”Electronics” visade också en positiv utveckling, medan volymerna inom ”System Integration & Enclosures” minskade något på grund av sämre efterfrågan från ett antal kunder, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.