Annons

Pandemin har lagt grunden för snabb innovation

Tillämpningen av ny teknik och nya flexibla arbetssätt under pandemin har drivit på innovationskraften hos företag. Och det ser ut att bara vara början – åtta av tio företagsledare förväntar sig en hyperinnovation de kommande tolv månaderna, enligt en ny global studie från molntjänstbolaget Citrix.

Letar du efter en anledning till att satsa på innovation? Enligt The New Era of Hyper Innovation, en studie från Citrix, har investeringar i ny teknik och flexibla arbetsmodeller genererat en intäktsökning på över en halv miljard dollar senaste året, utslaget på alla branscher.

– Är det någonting pandemin har bevisat, är det att innovation kan ske varsomhelst, säger Tim Minahan, Executive Vice President of Business Strategy på Citrix. Även om de var skeptiska till en början ser företagsledare nu fördelarna som hybridarbete kan ge och agerar snabbt för att omfamna modellen, tillsammans med verktyg och processer som ger anställda möjlighet att skapa och förnya, var de än råkar vara.

Nya samarbetsformer har lett till större innovationskraft och bättre samarbete mellan arbetslag, enligt undersökningen. En klar majoritet, 93 procent, tror att ökat digitalt samarbete lett till att en större mångfald av röster från organisationen har kommit till tals och att det genererat ett större antal idéer. 80 procent uppger även att de själva kommit med mer kreativa idéer under pandemin.

– Innovation sker inte av en slump. Företag som ger medarbetare möjlighet att göra sitt bästa arbete, med stöd av rätt teknik och arbetsmodeller, kan möjliggöra det och skörda fördelarna som vår studie visar att det kan ge.

Tidigare traditionella mekanismer såsom förvärv av nya kunder, expansion till nya marknader och satsning på marknadsföring har varit de primära drivkrafterna. Men de organisationer som undersökts menar i stället att nästan hälften av deras tillväxt berott på olika former av innovation, specifikt:

* Tillämpning av ny teknik: 16 procent
* Nya produkter och/eller tjänster: 14 procent
* Nya arbetssätt: 14 procent
* Ny kund/kundförvärv: 12 procent
* Expansion/inträde på nya marknader: 12 procent
* Satsning på mer marknadsföring: 11 procent
* Nya partnerskap: 10 procent
* Fusioner och förvärv: 4 procent

Till följd av detta förväntar sig 80 procent av respondenterna att deras organisation kommer att genomgå en hyperinnovation och generera fler idéer än någonsin de kommande tolv månaderna. Av de tillfrågade säger 69 procent att de kommer att öka investeringarna i FoU det kommande året och 28 procent kommer att behålla nuvarande nivåer, medan bara tre procent planerar minskningar.

Era of Hyper-Innovation undersöker kreativitet och samarbete i en hybrid arbetsvärld och teknikens roll för att driva innovation. År 2021 genomförde Citrix, i samarbete med Man Bites Dog och Coleman Parkes Research, en oberoende opinionsundersökningsstudie där 1 200 företagsledare intervjuades (bl a CEO, CFO, CMO, CTO och COO) som arbetar i stora och medelstora företag. Respondenterna var baserade i USA (400 respondenter), Storbritannien (200), Frankrike (200), Tyskland (200) och Nederländerna (200). Studien fokuserade på följande sektorer: finansiella tjänster, sjukvård och biovetenskap, teknik, professionella tjänster, tillverkning och detaljhandel.

Comments are closed.