Pan-europeisk distribution

Future Electronics har nu fått rättigheter att distribuera IDT-lomponenter i hela Europa

Tidigare hade företaget bara distributionsrättigheterna för Tundra-produkterna, men i och med det nya avtalet utökas det till alla IDT-komponenter och hela EMEA-området (Europa, Mellanöstern och Afrika).

Comments are closed.