Marknaden för modem växer

Marknaden för modem växte med mer än 55 procent under 2009 på årsbasis, enligt ABI Research. Och Huawei är marknadsledande.

Under 2008 tillverkades totalt 46,4 miljoner modem (USB-modeller, PC-kortmodem, och trådlösa routers). Under 2009 växte volymen till mer än 72 miljoner enheter, enligt uppgifter från ABI Research.

– USB-modemen fortsätter att blomstra. De är häpnadsväckande populära. 2009 var faktiskt ett gott år och – med tanke på att vi befann oss i en recession – var tillväxten något av en överraskning avseende både volymer och omsättning, säger senior analytiker Jeff Orr vid ABI Research.

”USB-modemens popularitet kan knytas till de låga kostnaderna, flexibiliteten och portabiliteten, tillsammans med de subventioner som ofta ges av telekomoperatörerna.” Vid slutet av 2009 kom det en ökande efterfrågan från konsumenter. När det gäller företag var ökningen i efterfrågan inte lika robust.

Huawei är marknadsledande med en total marknadsandel på nästan 50 procent.

Comments are closed.