Paessler och Sigfox ingår partnerskap

Nätverksövervakningsföretaget Paessler AG, och Sigfox ingår ett strategiskt partnerskap som gör det betydligt enklare att övervaka sin kritiska infrastruktur och koppla upp fler och olika typer av enheter till nätverket.

Partnerskapet går ut på att Paesslers PRTG-nätverksmonitor för IoT-lösningar övervakar och visualiserar mätdata från Sigfox-aktiverade sensorer eller från andra enheter eller maskiner som har någon typ av Sigfox-anslutning.
– Med vårt nätverk har vi fått bort problemen med höga kostnader och hög energiförbrukning som hittills hindrat den breda användningen av sakernas internet, och med Paessler behöver våra kunder bara en enda display för att övervaka alla enheter som är uppkopplade i IoT-nätverket säger Vincent Sabot, VD för Sigfox Tyskland.
Sigfox har utvecklat en trådlös anslutning med en mycket pålitlig och störningsfri smalbandig överföring. Den ger ett brett intervall samtidigt som den kräver mycket lite ström. Via Sigfox nätverk LOW Power Wide Area Network (LPWAN) och Sigfox Cloud-tjänster kan därför nu miljarder enheter anslutas till nätverket på ett betydligt enklare och billigare sätt än som tidigare var fallet.
– Våra kunder kan nu praktiskt taget räkna bort kostnaderna som är kopplade till anslutning, inklusive kostnaden för smarta givare och för själva enheterna. Och med Paessler behöver våra kunder bara en enda instrumentbräda för att övervaka alla enheter som är uppkopplade i IoT-nätverket.
Paesslers PRTG-nätverksmonitor är en övervakningslösning som gör det möjligt för den IT-ansvariga att se exakt vad som händer i realtid i allt från nätverk, system, hårdvara program till andra uppkopplade enheter i IT-infrastrukturen på en enda display i realtid.
Displayen kan konfigureras för att visa exakt det som är viktigt för kunden, allt från nätverkets övergripande tillstånd till detaljer som fläktens hastighet på vissa servrar. PRTG varnar eller meddelar när de prestandatrösklar som användaren valt har nåtts, och säkerställer att den IT-ansvariga alltid är den första som vet när ett problem uppstår. Beskeden kan komma via SMS och e-postmeddelanden, men även till automatiska program som startas för att lösa problemet.
Som en del av samarbetet mellan båda företagen deltar Paessler också aktivt i Sigfox Partner Network, medan Sigfox bidrar till Paessler’s Uptime Alliance, ett partnerprogram som är utformat för att hjälpa teknikleverantörer att inkludera nätverksövervakning i sina erbjudanden genom sömlös integration med PRTG. På så sätt kan leverantörerna erbjuda sina kunder en färdig lösning som förhindrar driftstopp på deras IoT-nätverk.

Comments are closed.