På väg mot autonoma transportlösningar

Daniel Frylmark, chef för förarassisterad styrning inom Scania CV AB, stakade som en av huvudtalarna under Embedded Conference ut vägen mot autonoma lastbilar.

Steg för steg införs avancerade, förarassisterade styrsystem i de lastfordon som Scania levererar. En förutsättning är att styrsystemen får indata från olika typer av sensorer som radar, lidar, kameror, GPS mm.
Det finns flera skäl till denna utveckling. Daniel Frylmark pekade på olika former av automation inte bara kan ge ökad bekvämlighet för föraren och ökad säkerhet utan också kan spara pengar.
Att spara bränsle är oerhört lönsamt med tanke på att ett 40 tons fordon kan dra 25 – 30 liter per mil. Ett sätt att minska bränsleåtgången är att låta lastbilarna ligga mycket tätt, likt tågvagnar. Det låter sig göras på basis av information från olika givare och med radiokommunikation mellan fordonen.

Ny körcykel
Daniel Frylmark gav ett annat exempel där en lastbil kör upp för en backe, till en platå, och sedan i en motsvarande nedförsbacke. Normalt sett låter föraren fordonets hastighet minska i uppförsbacken för att på platån se till att man når den ursprungliga hastigheten. Och i nedförsbacken ökar hastigheten.
Scanias lösning är att, med hjälp av information från sensorer, öka hastigheten strax innan och i början av backen. Innan nedförsbacken nås minskas gaspådraget. Med den här körcykeln är det möjligt att spara flera procents bränsleförbrukning.

Stillestånd kostar
– Ökad säkerhet är förutom att orsaka skador på människor och materiel ett annat incitament till att spara pengar, säger Daniel Frylmark. En dags stillestånd kan orsaka stora kostnader.
Sett i ett fyraårsperspektiv fördelar sig kostnaderna enligt följande: Löner 30,9 procent, bränsle 29,3 procent, avskrivningar och räntor 14,8 procent, skatter och försäkringar 9 procent, däck 7,2 procent och olja 1,5 procent.

Kontinuerliga förbättringar

Sedan många år är fordonsflottan uppkopplad för att åkarna skall kunna se var fordonen befinner sig. Uppkopplingen används som en del av utvecklingsplattformen. Föraren kan ge feedback på uppdateringar som görs.
Data samlas in för att klassificeras och analyseras. de kan sedan användas i simuleringar för att framkalla speciella situationer.
Sedan mycket länge tillämpar Scania modulbyggnad av sina fordon. En klar trend nu är ett skifte i utvecklingsarbetet från mekanik till mjukvara.

 

Comments are closed.