Lyft för Hanza

Delårsrapporten, för årets första nio månader, för kontraktstillverkaren Hanza Holding AB präglas av försäljningsframgångar och fortsatt förbättrad lönsamhet.

Under årets tredje kvartal noterade man dessutom att den finansiella situationen stärkts betydligt. Nettoomsättningen uppgick då till 308,2 MSEK – en ökning med 29 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (239,3).
Rörelseresultat från de operativa affärsområdena blev 8,9 MSEK (-2,3) och koncernens rörelseresultat uppgick till 55,5 MSEK (-4,5). I resultatet ingår poster av engångskaraktär om netto 49,3 MSEK (-0,3).
Resultat efter skatt uppgick till 47,7 MSEK (-9,3).
Jämförelsesiffror för det tredje kvartalet exklusive förvärvet av Metalliset OY (per den 1 september) visar att nettoomsättningen jämfört med motsvarande kvartal förra året uppgick till 276,8 MSEK (239,3). Det innebär en ökning av 16 procent.
Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till 7,0 MSEK, en ökning mot föregående kvartal (2,0) och motsvarande period föregående år (-2,3).
– Vi fortsätter målmedvetet att både utveckla och effektivisera koncernen. Hittills i år har vi sålt en produktionsenhet, avvecklat två produktionsenheter och genomfört vårt hittills största förvärv. Vi ser hur arbetet leder till en förbättrad lönsamhet, kvartal för kvartal, säger Erik Stenfors, vd för Hanza.

 

Comments are closed.