Elcoteq nu Luxemburgskt

Sen den första januari är nu Elcoteq SE  baserat i Luxembourg och den finska delen en filial (branch). Flytten från Lohja innebär ingen direkt förändring av den finska verksamheten men strategiska beslut kommer att ske i Luxemburg där också styrelsemöten huvudsakligen kommer att ske. 

Comments are closed.