Övertag får grönt ljus

Det förväntade beslutet från Post- och telestyrelsen, PTS har kommit. Myndigheten godkänner att Nordisk Mobiltelefon överlåter sina radio- och nummertillstånd i 450 MHz-bandet. Och bolaget kommer att byta namn till AINMT Sverige AB. PTS skriver att de ser mycket positivt på att 450 MHz-nätet drivs vidare, bland annat. eftersom nätet ger möjligheter till telefoni- och bredbandstjänster även i glesbygd. 450 MHz-bandets egenskaper gör det gynnsamt för en relativt stor yttäckning.
Det köpande bolaget ägs indirekt av den USA-baserade industrikoncernen Access Industries. Access Industries har i sin ansökan till PTS uppgett att bolaget kommer att driva vidare Nordisk Mobiltelefons (ice.nets) verksamhet på i princip samma sätt som tidigare och att ytterligare investeringar i bland annat infrastruktur planeras.

Comments are closed.