Bränsleceller i reservkraft

Rittal har lanserat sitt första serietillverkade reservkraftssystem med bränsleceller. – Systemet är i dag utvecklat för basstationer för mobiltelefoni. Det planeras även komma i en applikation som reservkraft i datorhallar, säger Håkan Persson, marknadschef Rittal Scandinavian AB.
I dagens utformning används bränslecellerna som ett komplement till andra backup-system.
– Vi tror mycket på systemet. All IT-verksamhet är extremt känslig för avbrott i strömförsörjningen. Reservkraft är en säkerhetsåtgärd och bränsleceller höjer säkerhetsnivån ytterligare från dagens konventionella system. I Skandinavien passar bränsleceller ypperligt som backup, både med tanke på allmänna miljökrav och de långa avstånden som försvårar försörjningen och underhållet av konventionella reservkraftaggregat.
Rittals bränslecellbaserade system kan antingen använda ren vätgas på flaska eller väte ur en blandning av metanol och vatten.

Comments are closed.