Outsourcing spås fortsatt tillväxt

Enligt en rapport från Gartner Inc. fortsätter den globala marknaden för outsourcing att växa i en stadig takt och Gartner prognostiserar en global tillväxt för 2008 på 8.1 procent. Däremot är  tillväxten inom IT-området osäker då andelen offentligt rapporterade avtal minskar.

Trots den globala tillväxten inom outsourcing visar en sammanställning av den offentligt tillgängliga rapporteringen om kontrakt som avser IT-outsourcing (ITO) och ”affärsprocessoutsourcing” (BPO) en minskning med 50 procent för 2007. En förklaring är enligt rapporten att marknaden mognat och blivit mer ”vardagsmat” och därför anses avtalen inte värda att rapportera om. Samtidigt menar Gartner att den upphandlande organisationen oftare använder sig av en ”multiprovider”-strategi som får till följd att de enskilda affärerna blir storleksmässigt mindre och därmed heller inte anses vara så mycket att orda om.

Gartner förespår att vi under 2008 kommer att få se företag som tidigt hoppade på multisourcingtrenden konsolidera sin verksamhet till färre leverantörer för att reducera kostnader relaterade till tjänsteintegrering och skörda fördelar genom en bättre relationsledning med ett färre antal strategiska leverantörer. Samtidigt kommer avtal med huvudleverantörer av outsourcing att bli vanligare

Låga kostnader är fortfarande den dominerande drivkraften men mer mogna användare söker också vägar att genom outsourcing förbättra sina globala leveransmodeller för stöd till sina affärsbehov.

De indiska leverantörernas verksamhet växer årligen med 40 procent mot USA och 60 procent mot Europa. Andra länder kommer att ta upp konkurrensen med Indien och den starka efterfrågan skapar press på den tillgängliga indiska arbetskraften samtidigt som kostnaderna växer. Även om den indiska tillväxten på området kommer att fortsätta att öka spår Gartner att landets andel av den totala marknaden kommer att minska något under 2008.

Comments are closed.