OSD spås fortsatt tillväxt

År 2015 slog nio produktkategorier försäljningsrekord på den så kallade OSD-marknadsplatsen (optoelektronik, sensorer/aktuatorer och diskreta komponenter). Under 2014 var det sju och 2013 sex produktkategorier som slog rekord, enligt en rapport från marknadsanalysföretaget IC Insights, och den positiva utvecklingen spås fortsätta.

Fem av försäljningsrekorden slogs på marknaden för optoelektronik och fyra inom sensorer/aktuatorer (inklusive den totala sensorförsäljningen och MEMS-baserade halvledare, som består av trycksensorer, accelerometrar, gyroskopchips och aktuatorer). Inga rekord sattes på marknaden för diskreta komponenter.

 IC Insights spår att tio nya försäljningsrekord kommer att slås på OSD-marknaden under 2016. Försäljningen av alla de produktkategorier som listas i tabellen ovan förväntas öka under 2016 och åter lyfta till nya rekordhöga nivåer. Dessutom förväntas ett nytt försäljningsrekord under 2016 för magnetfältsensorer, som omfattar de elektroniska kompasschips som används i smartphones och andra bärbara system för navigering och platsidentifieringstillämpningar.

Försäljningen av MEMS-baserade produkter spås öka med 4,4 procent under 2016 och nå en ny rekordnivå på 8,8 miljarder dollar.

De kombinerade OSD-intäkterna ökade med 3,4 procent till rekordhöga 66,6 miljarder dollar och stod för 18,8 procent av halvledarindustrins totala försäljning på 353,7 miljarder dollar 2015. Det kan jämföras med en andel på 15,3 procent för 2005 och 12,7 procent för 1995. Måttliga förbättringar i den globala ekonomin, en stadig ökning av elektronikproduktionen och nya tillämpningar för slutanvändarna -såsom kroppsnära elektroniksystem och omfattande anslutning till sakernas Internet (IoT) – förväntas lyfta alla de tre OSD-marknaderna under de kommande fem åren.  Optoelektronik spås i genomsnitt växa med 8,3 procent, sensorer/aktuatorer med 5,6 procent och diskreta komponenter med 3,5 procent i en årlig tillväxttakt (CAGR) under prognosperioden 2015-2020.

Comments are closed.