EU-projekt ska öka säkerheten i 5G

SICS Swedish ICT medverkar nu i ett europeiskt projekt som syftar till att göra 5G säkert och pålitligt. Projektet kommer att ta fram en 5G säkerhetsarkitektur och en första uppsättning säkerhetsfunktioner för att ta itu med viktiga säkerhetsfrågor i nästa generations mobilnät. SICS har nu släppt en första teknisk rapport och även SICS event "Security Day" den 11:e maj kommer att handla om 5G.

I takt med att allt fler säkerhetskritiska tillämpningar kommer erbjudas via mobilnäten, såsom framtida fjärrkirurgi och uppkopplade fordon, kommer tillförlitlighetsaspekter i 5G infrastrukturen bli allt viktigare. SICS medverkar nu i ett EU-projektet döpt till 5G-ENSURE som syftar till att öka just säkerheten i framtidens 5G infrastruktur. Som ett första resultat har forskningsinstitutet nyligen släppt en teknisk rapport med titeln “5G: Towards secure ubiquitous connectivity beyond 2020”. Rapporten beskriver vilka förväntningar och krav som finns på 5G, hur attackerna på nuvarande mobilnät ser ut och befintliga strategier för att begränsa skadorna. Rapporten föreslår därefter en säkerhetsarkitektur med nya modeller för autentisering, auktorisation och uppföljning.

I år kommer även SICS "Security Day" den 11:e maj att handla om 5G. Årets keynote ”The security landscape of 5G networks” framförs av Mats Näslund, Ericsson Research. Peter Schneider, Nokia kommer att tala om 5G säkerhetsforskning vid Nokia Bell Labs och SICS egna medarbetare kommer att presentera SICS forskning på området, bland annat föreslagen säkerhetsfunktionalitet. Security Day, onsdagen den 11 maj i Electrum, Kista, är enligt SICS öppet för alla intresserade.

Om 5G-ENSURE
Projektet 5G-ENSURE kommer att definiera och leverera en 5G säkerhetsarkitektur och en första uppsättning säkerhetsfunktioner för att hantera de unika kraven i nästa generations mobilnät och göra ny, säkerhetskänslig användning möjlig. 5G-ENSURE, som är en del av Horizon 2020, finansieras med 7.5 miljoner euro av totalt 3,5 miljarder euro som avsatts för det europeiska initiativet 5G-PPP.

SICS är huvudsakligen aktiv inom tre områden av 5G-ENSURE:

  • Autentisering, auktorisation, uppföljning (AAA) där SICS även leder arbetet
  • Säkerhetsarkitektur
  • Mjukvarudefinierade nätverk (SDN/NFV)

Comments are closed.