Oscilloskop med 12 bitars A/D-omvandlare

Kampen om vem som tillverkar det ”vassaste” oscilloskopet pågår ständigt. Vanligen har det handlat om vem som gör det snabbaste realtidsskopet. Men det finns fler parametrar än hastighet som har betydelse vid avancerade oscilloskopmätningar.

Nu har LeCroy presenterat världens första oscilloskop som arbetar med 12-bits A/D-omvandlare, istället för de 8-bitsomvandlare som vanligen används. Härigenom uppnår man ett signal/brus-förhållande på hela 55 dB och en noggrannhet hos den vertikala förstärkningen på ±0,5 procent. Detta är enligt LeCroy fyra gånger bättre än hos konkurrenternas 8-bitsskop.
Det nya 4-kanaliga skopet heter WaveRunner HRO 6 Zi och finns i versioner med 400 och 600 MHz bandbredd. Minnet kan byggas ut till 256 megapunkter/kanal, och maximala samplingshastigheten är 2 GSa/s.
Bildskärmen är normalt horisontalt orienterad, men den kan vridas till vertikal orientering. Den kan också vinklas för bästa läsbarhet. Till skopet finns en uppsättning probar, liksom ett omfattande sortiment av mät- och analysprogram.
Den ökade upplösningen som uppnås med 12-bitsomvandlarna kommer bl a till nytta när man behöver mäta små spänningar som ligger överlagrade på en signal med hög spänning. Vid mätning på en 8 V-signal är t ex den lägsta spänning som kan detekteras med ett 12-bitsskop ca 2 mV. För ett 8-bitsskop är motsvarande spänning ca 31 mV.
I sitt enklaste utförande har WaveRunner HRO 6 Zi ett listpris på 17 900 euro. Skopet skall finnas för leverans den 20 juni.

Comments are closed.