Order på två SLX-maskritare

Mycronic har erhållit en order på två SLX-maskritare från en befintlig kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 10-12 MUSD. Det första systemet är planerat att levereras under det fjärde kvartalet 2023, medan det andra systemet är planerat att levereras under det första kvartalet 2024.

Den laserbaserade maskritaren SLX möter en stigande efterfrågan på fotomasker till halvledarindustrin, samt ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. Fotomasker tillverkade av laserbaserade maskritare är mycket viktiga och står för 70-75 procent av alla producerade fotomasker för halvledartillverkning. SLX är en modern och energisnål maskritare baserad på samma teknologi som Mycronics maskritare för bildskärmar.

Comments are closed.