Samarbete med universitet i Kenya, Uganda och Kamerun

Samverkan med tre afrikanska partneruniversitet breddar Högskolan Västs internationella samarbete inom utbildning och forskning.


University of Buea, Kyambogo University och Dedan Kimathi University of Technology och Högskolan Väst startar ny samverkan kring utbildning och forskning inom produktionsteknik. Foto: Högskolan Väst.

Gemensamma föreläsningar online, utbyten av gästföreläsare, student- och lärarutbyten, samverkan med industriföretag och gemensamma forskningsprojekt. Det är några exempel på vad samverkan mellan Högskolan Väst, University of Buea, Kyambogo University och Dedan Kimathi University of Technology kan resultera i.

– Deras specialområden matchar Högskolan Västs profil inom produktionsteknik på ett bra sätt, säger professor Paul Kah, Högskolan Väst, som initierat samarbetet. Det öppnar nya möjligheter för våra studenter, doktorander och forskare.

Fyra representanter från de tre afrikanska universiteten besökte Högskolan Väst i slutet av oktober för att ta del av högskolans utbildningsutbud och forskning inom produktionsteknik, och för att knyta kontakter med nyckelpersoner. I programmet ingick även studiebesök på företaget ESAB i Göteborg, Saab Car Museum och Produktionstekniskt centrum i Trollhättan.

– Vi arbetar långsiktigt för att skapa ett mer internationellt programutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Vårt samarbete kan förhoppningsvis bidra till att fler afrikanska studenter blir intresserade av Högskolan Västs profil inom både utbildning och forskning. Med en mer internationell studie- och forskningsmiljö skapar vi förståelse och kunskap mellan olika kulturer, säger Per Nylén, professor Högskolan Väst.

Högskolan Väst samverkar idag med över 130 högskolor och universitet i samtliga världsdelar, ett samarbete som ständigt fortsätter att utvecklas och utökas. Alla studenter och anställda ska ha möjlighet till någon form av interkulturell kontakt eller aktivitet. Högskolan strävar därför efter att öka möjligheten till utbyten mellan olika länder i världen för både lärare, studenter, forskare och administrativ personal.

Comments are closed.