Order på testsystem

Prevas levererar under våren en komplett teststation till Micropower, ett företag specialiserat på optimerad batteriladdning.

Systemet är framtaget för att testa kretskort i produktionen. Förutom styr- och mätsystem ingår programvara som realiserar specificerade testfall samt operatörsgränssnitt.
Teststationen är baserad på moduler och test- och mätprogramvara från National Instruments.

Comments are closed.