Mäter EKG med hänsyn till andning

Texas Instruments har utvecklat en krets för elektrokardiogram, EKG, som tar hänsyn till patientens andningsverksamhet för att ge tillförlitligare mätresultat.

ADS1298 är en analog ingångskrets för EKG-utrustning. Till skillnad från tidigare kretsar på marknaden mäter den impedansen som funktion av andningen. På så sätt blir det möjligt att bättre skilja ut ECG-signalen. Impedansupplösningen beträffande andning är så låg som 20 mohm.
 Texas Instruments ser det möjligt att med ADS1298 minska antalet diskreta komponenter med 97 procent och att minska effektförbrukningen med 95 procent. Kretsen drar bara 750 µW per kanal.
I kretsen ingår åtta 24 bit A/D-omvandlare, åtta förstärkare med programmerbar förstärkning (PGA), åtta aktiva filter med gränssnitt mot detektorer för hjärtrytm, läckströmsdetektering, spänningsreferens och ”right leg drive” (RLD).
Med bara 4 µVt-t brus på ingången uppfyller kretsen med råge maxnivån enligt standarden IEC60601-2-27/51 vilket gör att kretsen kan bidra till noggranna mätningar i portabel eller flerkanals EKG-utrustning.
För att bygga en strömsnål, batteridriven utrustning rekommenderar TI att använda deras ultra-lågeffekts DSP TMS320C5515 vilken drar 0,15 mW/MHz.

 

Comments are closed.