Nya krav på bredbandsnäten

Dagens bredbandsnät utnyttjas huvudsakligen för de kommersiella ”triple play”-tjänsterna Internetaccess, IP-telefoni och IPTV. Nu ser Acreo AB hur områden som vård och omsorg, trygghet och larm, fastighetstjänster för energibesparingar och smarta elnät kommer att nyttja bredband och anslutas till olika terminaler i hemmet.

Dessa tjänster ställer nya krav på bredbandsnätet och överföringen till och från hemmet. Flertalet av dessa nya krav är kopplade till begreppet säkerhet i form av robusthet, tillgänglighet, sekretess och integritet; där lösningarna samtidigt skall fungera i en öppen multitjänst- och multioperatörsmiljö.

Acreo har beviljats finansiering av Vinnova för projektet "Bredbandstestbädd för säker access av samhällstjänster". Projektet syftar till att ta fram förslag till lösningar för säker access till samhällstjänster både för infrastrukturen, det vill säga fastighetsnät och hemmanät, och för systemmiljön samt att verifiera dessa i en testbäddsmiljö.

– Fokus är på området e-hälsa, det vill säga vård och omsorg. Ur ett samhällsperspektiv, ett oerhört relevant område med tanke på den demografiska förändringen vi står inför. Samtidigt som området e-hälsa spänner upp kravbilden för säkerhet på ett bra sätt och där enkel hantering för slutanvändaren är ett krav. Utmaningen är att skapa en säker men ändå, ur hanteringssynpunkt, enkel miljö för alla de terminaler och sensorer som kommer att finnas i det framtida hemmet för att möjliggöra kvarboende, vård och omsorg, säger Örjan Mattsson, Senior adviser vid Acreo och projektledare.

Det unika med projektet är helhetssynen och integrationsaspekten för att skapa en öppen och kostnadseffektiv systemlösning för säker hemmamiljö; där tjänsterna styr kraven på underliggande infrastrukturer, enligt ett pressmeddelande.

Acreo leder projektet, som kommer att inkludera ett 20-tal företag och offentliga institutioner. Projektet samlar ihop ett stort antal aktörer och branscher som vanligtvis inte samverkar, vilket är en av idéerna bakom projektet; att exploatera detta område och denna typ av samarbete. En nyckelresurs i projektet är Acreos testbädd. Testbädden uppges vara ett utmärkt verktyg för att verifiera lösningar i en verklig miljö som involverar slutanvändaren. Projektet kan även ses som en fortsättning på det Acreo-ledda EU-projektet ALPHA som genererade resultat inom framtidens access och hemmanätverk.

Projektet kommer att bedrivas till och med augusti 2013.

Comments are closed.