Optisk sensor känner av gester

Intelligenta sensormoduler i serien TMG399x från ams skapar ett beröringsfritt användargränssnitt med funktioner för  displayhantering i smartphones, surfplattor och andra konsumentprodukter.

Den nya familjen av intelligenta sensorer har sex olika typer av avkänning, däribland avkänning av gester och Mobeam streckkodsemulering.
Programvaran för avkänning av en mängd olika gester är utvecklad av ams. Funktionerna möjliggör beröringsfri styrning av konsumentenheter.
Gestdetekteringen använder fyra riktade fotodioder för att känna av reflekterad IR-energi. Sedan omvandlas data till fysisk rörelseinformation, såsom hastighet, riktning och avstånd.

Mjukvarustöd
Mjukvarustödet för TMG399x är för närvarande optimerat för drivrutiner för Android. Ett fullt kvalificerad gestbiblioteket finns att tillgå för Qualcomm ADSP-sensorkärna på processorfamiljerna Snapdragon 6xx och 8xx. Detta innebär fyra riktningars gester, plus ALS, närhet, och alla andra vanliga funktioner. Gestmjukvaran från ams kan utökas till att inkludera  stöd för åtta riktningars gester, tryckknappar och vred. Ett arbete pågår för att stödja andra branschledande sensornav från tredjepartssensor.

Sensorkretsens motor
Själva ”motorn” för  automatisk subtraktion av omgivande ljus, spärr mot överhörning, dubbla 8 bit dataomvandlare, effektbesparande fördröjning under konvertering, 32 uppsättningars FIFO och avbrottsdriven I2C-kommunikation. Den rymmer ett brett spektrum av upptäckt av gester, från enkla nord-syd-öst-västliga gester till mer komplexa gester, inklusive simulerade knapptryckningar och vred. Strömförbrukning och störningar minimeras med justerbar IR LED-timing och optimerade gestalgoritmer.

Färgsensorer
TMG399x produktfamiljen integrerar även färgsensorer från ams. Exakt kunna hantera färg och mäta ljusintensitets är viktiga parametrar för skärmhantering i bärbara enheter eftersom dessa skall kunna fungera vid ett brett utbud av ljuskällor, inklusive lysrör, glödlampor och solljus.
Närhetsavkänningen, som består av IR-LED och sensor, är optimerad för upptäckt av objekt inom 100 mm och kan användas för att förenkla en produkts användargränssnitt, såsom intelligent på/avstängning av pekskärmen på en smartphone. Närhetsavkänningen är fabrikskalibrerad till ett avstånd på 100 mm, vilket eliminerar behovet av en OEM för att utföra kalibrering i produktionslinan och förenklar tillverkning av slutprodukter.

e-handel
ams gör det enkelt för systemkonstruktörer att integrera e-handelsfunktioner i smartphones och bärbar elektronik.
Streckkodsemuleringen Mobeam förbättrar kapaciteten av e-handel i mobila enheter genom att smartphones kan sända streckkoder till någon endimensionell skanner i detaljhandelns terminaler för points-of-sale (POS). IRBeam-funktionen gör att enheten kan emulera andra optiska sändare eller tillhandahålla avancerad signalering med den interna lysdioden för IR.
En tillståndsmaskin, tillsammans med 128 bytes RAM, kan användas för att generera en rad olika optiska protokoll.

 

Comments are closed.