Mellanfrekvenskrets med hög dynami

Från Analog Devices kommer nu kretsen AD6676 för mellanfrekvensen i mottagare. Den innehåller bland annat en bandpassfiltrerande sigma-delta-omvandlare för att digitalisera mellanfrekvenssignaler mellan 70 och 450 MHz med en bandbredd på upp till 160 MHz.

Den möjliggörande tekniken bakom AD6676s prestanda är en i hög grad  programmerbar topologi med SD-omvandlare som skapar en kombination av bandpassfilter (continous-time bandpass sigma delta converter, CTBPSD) och ett stort dynamiskt omfång.
Kretsen är implementerad i sub-micron CMOS för att tillåta översamplingsteknik så att mellanfrekvenssignaler upp till 160 MHz kan användas. Detta ger en kombination av funktioner som möjliggör arkitekturer för “konfigurerbar radio” i högpresterande heterodynmottagare.
Några nyckeldata är:
* Ett mycket stort dynamiskt omfång: Kretsen kan konfigureras för att uppnå en brusfaktor på 13 dB, klara IIP3=36 dBm och den ger en brusspektraltäthet (NSD) så lågt som -160 dBFS/Hz.
* Flexibilitet: AD6676 kan konfigureras för mellanfrekvenser från 70 MHz upp till 450 MHz, MF-bandbredd från 20 MHz upp till 160 MHz och en skalning av full utstyrning från -14 dBm till +10 dBm. En speciell profilfunktion låter AD6676 växla mellan upp till fyra olika MF- och bandbreddskonfigurationer inom 1 mikrosekund.
* Integration: CTBPSD-arkitekturen eliminerar behovet av ytvågsfilter och förstärkningssteg vilket avsevärt förenklar gränssnittet mot en mottagarens blandarkrets. Ingångarna innehåller en programmerbar digital dämpare som tillåter förstärkningskontroll med ett lättdrivet resistivt gränssnitt. I AD6676 finns också en fullt integrerad klocka, digital ned-konverterare och seriellt JESD204B-gränssnitt. Resultatet är en mottagarlösning som ger upp till 70 procent besparingar i kretskortsyta.
Till kretsen finns en omfattande uppsättning verktyg. Bland dem kan nämnas utvärderingskit, teknisk support online och en hårdvarufjärrport som låter kunder köra experiment på AD6676 i realtid.

 

Comments are closed.