Optical Storage förvärvar av ZetStor Data AB

Optical Storage, med moderbolag i Norge, stärker sitt affärsområde IT-forensic genom förvärv av ZetStor Data AB.

Optical Storage är en skandinavisk nischdistributör med kontor i Sverige, Norge och Danmark.

Med uppköpet uppges Optical Storage komma att utvidga sitt produktområde inom forensic som omfattar produkter inom bild- och videoanalys, diskduplicering och inläsning av CD/DVD/BD beslag med mera. Förvärvet av ZetStor uppges komplettera företagets produktportfölj med EnCase-produkter från Guidance Software och CRU Dataport.

EnCase-produkterna används av bland annat Polis, säkerhetstjänst, militär och andra organisationer. Behovet av denna typ av produkter uppges inte bara komma att öka i den offentliga sektorn utan även hos många större företag och organisationer. Flera av de stora revisions- och konsultbolagen har upprättat egna IT-forensiska avdelningar för att spåra kriminella handlingar och bedrägerier.

Optical Storage-koncernens omsättning 2010 var cirka 120 miljoner svenska kronor. Moderbolaget, det norska Optical Storage A/S, som nästa år firar 30 årsjubileum har introducerat en rad innovationer på den nordiska datamarknaden. Uppköpet av ZetStor Data AB följer denna tradition. Med detta uppköp kommer Optical Storage bli en central leverantör av hårdvara och mjukvara på en starkt ökande marknad av produkter för Polis, militär och civila IT-forensiska undersökningar, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.