Net Insight får stororder

Net Insight har fått en ny stor kundorder från ett tyskt TV-bolag. Kunden skall använda Net Insights Nimbra-plattform för kontribution av video, radio och data mellan huvudkontoret och till mer än 15 olika platser i Tyskland.

– Detta är en ny kund till oss och en medlem av ARD-gruppen som består av de statliga TV-bolagen i Tyskland. Många av ARDs medlemmar har redan valt att använda NImbra-plattformen för kontribution och distribution av TV, radio och data, säger Fredrik Trägårdh, vd på Net Insight. Det är en tuff konkurrens på den tyska marknaden och med denna order, en av de viktigaste detta år, konfirmeras vår ledande ställning som leverantör av den mest effektiva och skalbara transportlösningen.
Ordervärdet överstiger 20 MSEK och nätet kommer att vara i drift under 2012. Ordern vanns i partnerskap med en av Net Insights återförsäljare i Tyskland.

Comments are closed.