Öppen test- och mätplattform väckte intresse

Den nya instrument- och kontrollplattformen Red Pitaya väckte intresse på electronica. Lågt pris och öppen källkod är en ovanlig kombination.

 

Sedan lanseringen av Red Pitaya på marknaden via RS globala distributionsnät tidigare i år har den Xilinx Zynq-baserade enkortslösningen för test och mätning modifierats på ett antal sätt. Den första nya egenskapen är den förbättrade anslutbarheten i form av en trådlös accesspunkt. Red Pitaya kan nu även fungera som router, så att användarna kan komma åt Red Pitaya-applikationer via de nya trådlösa accesspunkterna samtidigt som de är uppkopplade mot Internet.
Som en del av företagets ekosystem erbjuder Red Pitaya åtkomst till en nätbaserad förvaringsplats för test- och mätapplikationer med öppen källkod i ett bibliotek med öppen åtkomst för hela communityn, som nu har över 300 medlemmar. Dessa medlemmar är nyckelspelare i den fortsatta utvecklingen av nya applikationer. Ett exempel nyligen var en kalibrerad tvåkanalers vågformsgenerator med ett integrerad tvåkanaligt visualiseringssystem för tidsdomänsignaler som utvecklats av elektronik- och programmeringsentusiasten Dash Pi.
Som komplement till de befintliga Red Pitaya-applikationerna (signalgenerator, spektrumanalysator, oscilloskop och PID-regulator) har ett gäng studenter från Ljubljana-universitetet i Slovenien lagt till två nya applikationer: en LCR-mätare och en Bode-analysator (frekvenssvarsanalysator). Den huvudsakliga algoritmen för mätning och beräkning av nya applikationer och instrument utvecklades med programmet MATLAB och översattes sedan till programmeringsspråket C för implementering i Red Pitaya. Efter att algoritmerna testats utvecklades det webbaserade användargränssnittet.
– Vårt partnerskap med RS fortsätter att öka medvetenheten om Red Pitaya över hela spektrat, från studenter och så kallade makers till industriella användare, säger Rok Mesar, CEO på Red Pitaya. Vi har varit otroligt glada över resultatet från alla makers och det starka intresset från Arduino- och Raspberry Pi-entusiasterna. Vi vill också gärna understryka Red Pitayas kommersiella värde för industriella användare, som kan sänka kostnaderna i labbet eller på fältet ordentligt genom att dra nytta av denna produkt. Electronica 2014 var den perfekta plattformen för att få ut detta budskap.
Red Pitaya bygger på operativsystemet GNU/Linux och kan programmeras på olika nivåer med hjälp av ett antal mjukvarugränssnitt, inklusive HDL, C/C++ och skriptspråk. HTML-baserade webbgränssnitt gör det möjligt att komma åt Red Pitayas funktioner via de flesta webbläsare i smarta mobiler, i surfplattor och på persondatorer.
Rok Mesar från Red Pitaya var värd för två 30-minuterssessioner i RS monter på electronica.

Comments are closed.