Distributionen upp 7,3 procent i Europa

DMASS (Distributor´s and Manufacturers´Association of Semiconductor Specialists) ökade komponentdistributörernas försäljning av halvledare till industrin med 7,3 procent under Q3 2014, jämfört med Q3 2013. Totalt hamnade försäljningen på 1,57 miljarder Euro. För de nordiska länderna var det dock sämre.

Rapporten visar att det förekommer regionala skillnader, med såväl tvåsiffrig minskning som tvåsiffrig ökning.
– Vi är glada över att tredje kvartalet har gått bättre än förväntat, säger Georg Steinberger, styrelseordförande inom DMASS. Med 7,3 procent tillväxt under Q3 betyder det totalt en tillväxt mellan 6 och 7 procent för 2014 efter en hackande utveckling under 2012 och 2013.  Resultatet var med några undantag positivt över hela regionen. 2014 kommer att nå upp nästan till rekordåret 2011.
De nordiska länderna, Benelux och Schweiz hade negativ tillväxt under Q3 2014 medan Frankrike och Italien visade viss tillväxt.
På den positiva sidan märks Turkiet, Ryssland, Storbritannien, Spanien och Portugal, Österrike, Israel och Tyskland visade försäljning över genomsnittet. Inom regionen rapporterades följande försäljningssiffror:
Tyskland    510 miljoner euro
Östeuropa 177 miljoner euro
Norden    146 miljoner euro
Italien    136 miljoner euro
UK    135 miljoner euro
Frankrike    121 miljoner euro.
Den relativa försäljningen mellan länderna var:
Tyskland 32 procent, Italien 9,8 procent, Storbritannien 8,5 procent, Frankrike 7,7 procent, Norden 9 procent och Östeuropa 11,2 procent.
Georg Steinberger kommenterade siffrorna såhär:
– Under de senaste nio månaderna inträffade inget överraskande, förutom att en del av Nordens elektronikproduktion överfördes till Östeuropa eller Asien. Sanktionerna mot Ryssland har ännu inte gett något avtryck. Med tanke på det makroekonomiska tillståndet för Europa just nu råder måttliga förhoppningar för 2015. Men européer är ofta litet för försiktiga i min smak. Låt oss hoppas på att 2015 bjuder på några positiva överraskningar för vår industri.

 

Comments are closed.