OPI-tekniken ska bli effektivare och kommersiell

Imec och 16 projektpartners meddela att de har lanserat X10D, ett europeisk FP7-projektet som syftar till att utveckla tandem-organiska solceller med en ökad verkningsgrad, livslängd, och minskad produktionskostnad. Det slutliga målet för X10D projektet är att tillföra den organiska solcellerstekniken OPV till den konkurrenskraftiga tunnfilms-PV-marknaden.

 

Imec’s OPV-celler på glasplattor med en omvandlingseffektivitet på 5,15 procent. Två plana heterojunctionceller (tandemceller) är staplade på varandra. Genom att stapla flera solceller på varandra kan effektiviteten i organiska solceller ökas ytterligare.

Organiska solceller kan ge billig produktion och hög kapacitet, båda viktiga parametrar för att PV-industrin ska anta den nya tekniken. Den nuvarande OPV-tekniken är instabil när den utsätts för den omgivande miljön och effektivitetsvinsterna vid effektkonvertering är inte tillräcklig för att vara ett genomförbart alternativ till det nuvarande dominerande tekniken med kiselsolceller.

Genom att använda ny design och arkitektur, material och tillverkningstekniker, syftar X10D-projektet till att öka effektiviteten i effektomvandlingen till att uppnå minst 12 procent på cellnivå (1 cm²) och 9 procent på modulnivå (100 cm²). Dessutom har X10D projektet som mål att garantera ett minimum av 20 års livslängd för OPV-moduler på glas, och 10 år på folie samt att minska kostnaderna till under 0,70 euro/Watt-peak.

X10D Projektet är delvis finansierat av Europeiska kommissionen (FP7/2007-2013). Mer information om projektet finns på nätet via den här länken.

X10D-konsortiet uppges samla unik och komplett OPV-kunskap och expertis från ledande universitet, forskningsinstitut och företag. Varje segment inom värdekedjan är representerad i projektet. Inom ramen för X10D projektet samarbetar IMEC som projektkoordinator med: Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives – CEA (Frankrike), Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland – ECN (Nederländerna), Bayerisches Zentrum für Angewandteenergieforschung – ZAE EV (Tyskland), Heliatek GmbH (Tyskland), IKERLAN S.COOP. (Spanien), Imperial College of Science, Technology and Medicine (Storbritannien), Universidad Autonoma de Madrid (Spanien), Technische Universiteit Eindhoven (Nederländerna), Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – TNO (Nederländerna), The Solar Press UK Limited (Storbritannien), Stork Prints BV (Nederländerna), Solvay SA (Belgien), VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (Tyskland), Agfa-Gevaert NV (Belgien), 3D-Micromac AG (Tyskland) och Arkema France SA ( Frankrike).

Comments are closed.