Annons

Omvandla kraft till grader Celsius

Microchips MCP9600 är en termoelement-/konditioneringskrets som kombinerar precisionsinstrument, noggrann temperatursensor och noggrann, högupplöst A/D-omvandlare (ADC).

 

Detta kombineras med en beräkningsmotor som är förprogrammerad med firmware som stöder en rad olika termoelement av standardtyperna: K, J, T, N, S, E, B och R.
Termoelement hör till de allra vanligaste temperaturmätkretsarna, eftersom de är robusta och noggranna i tuffa miljöer med höga temperaturer och tack vare deras förmåga att mäta temperaturer över ett extremt brett område. MCP9600 förenklar termoelementkonstruktioner genom att integrera ett antal olika diskreta kretsar i en krets, vilket även minskar kortutrymmet, kostnaden och kraftförbrukningen.
Komponenten utesluter behovet av den konstruktionsexpertis som krävs för diskret implementering, som exempelvis utveckling av firmware med hjälp av beräkningsmotorn hos en MCU.
Konstruktörer behöver inte längre skapa precisionsinstrumentkretsar för noggrann mätning av ett termoelements signaler på mikrovoltnivå, de behöver heller inte konstruera ADC-kretsar för noggranna temperaturberäkningar. MCP9600s integrerade kallkopplingskompensering gör att man inte behöver vara expert på termisk konstruktion för att noga mäta referenstemperaturen för termoelementets “kall”-koppling för beräkning av den “varma” kopplingstemperaturen hos ett termoelement.
MCP9600 kommer i en 5×5 mm, 20-bens mQFN-kapsel, vilket ytterligare minskar kortutrymmet och tillverkningskostnaden.

Comments are closed.