C2SAT Communication i konkurs

ASTG:s dotterbolag C2SAT Communication AB har satts i konkurs. ”Vi har gjort den samlade bedömningen att detta dotterbolag är bortom all räddning”, skriver ASTG.

All tillverkning och försäljning av C2SAT Communications 4-axliga VSAT-antenner övergår
nu till ASTG AB. Enligt företaget är det andra dotterbolaget AIMS i stort sett ”uppstädat” och redo att fusioneras med ASTG AB. När detta är klart har företaget uppnått ytterligare en milstolpe i sin tidigare kommunicerade strävan att samla verksamheten i ett enda bolag (ASTG AB).

Comments are closed.