Om en vecka börjar ISiCPEAW

För dem som är intresserade av halvledare i kiselkarbid är nu dags att anmäla sig till ISiCPEAW! Namnet är en förkortning av International SiC Power Electronics Applications Workshop. Anmälning till seminariet görs via hemsidan http://www.b2match.com/isicpeaw2012  där man även finner konferensprogrammet.

Varje år anordnar Acreo ett tvådagars seminarium om utvecklingen inom kiselkarbid, kallat ISiCPEAW. Denna workshop äger rum den 29 och 30 maj i Kista.

– Den här gången lyfter vi fram problem och lösningar samt applikationer, säger Per Ericsson som leder årets ISiCPEAW. Speciellt intressant är kiselkarbiden inom bilindustrin och för invertrar för solceller.
Kiselkarbiden som halvledarmaterial kom efter ungefär 20 års forskning ut i kommersiella produkter. Med detta ytterst hårda och värmetåliga material kan ge dioder och transistorer med hög spänningstålighet och även hög värmetålighet. Ett problem man fortfarande brottas med är att skapa kapslar som tål högre temperaturer än dagens.
Enligt Yoles prognoser väntas effektkomponenter i kiselkarbid komma in i el- och hybridfordon under 2014 och år 2019 ha en lika stor andel som kisel-effektkomponenter.
Konferensen anordnas av Swedish SiC power center i samarbete med Yole Dèvelopement and Enterprise Europe Network. I anslutning till konferensen, som förra året attraherade 200 deltagare hålls en liten utställning. Dessutom erbjuds matchmaking.
Årets talare kommer bland annat från Acreo, Yole, KTH, ETH Zürich, tekniska universitetet i Delft, SP, och Swerea Kimab samt från företag som Cree, Volvo, ABB, Semisouth, Fairchild och Infineon.
Anmälning till seminariet görs via hemsidan http://www.b2match.com/isicpeaw2012 där man även finner konferensprogrammet.
Läs även reportage från alla föregående åres iSiCPEAW, nederst på Elektronik i Nordens hemsida, under rubriken ”Specialartikel”!

 

Comments are closed.