Ökande marknad för mätprogramvara

Frost & Sullivan uppskattar i sin rapport, ”Analysis of the Market for Global Instrumentation Software and Software Solutions for General Purpose Test Instrument”, att marknaden för test- och mätprogramvara väntas växa från 1 520 miljoner dollar under 2013 till 2 210 miljoner dollar år 2018.

– Det nära integrationen av elektronisk testutrustning och programvara leder till ökad effektivitet i hela systemet, säger Prathima Bommakanti, industrianalytiker vid Frost & Sullivan Measurement & Instrument. Den snabba övergången, förbättrad noggrannhet och allt tätare utbyten av produkter kommer att bidra ökad produktivitet hos kunderna.
– Investeringar i forskning och utveckling kommer att ge ett kraftigt uppsving hos deltagarna, detta trots att en mogen marknaden tillsammans med ekonomisk nedgången begränsar försäljningen av tillhörande programvara. Men starkt kundmedvetenhet och konkurrenskraftiga priser skapar intresse för kompletterande och nyckelfärdig mjukvara.
En annan viktig trend i marknaden för test- och mätprogramara är den ökande heterogeniteten i blandningen av produkter och applikationer hos kunden.
– Eftersom behovet av programvara/produkter öka kommer kunderna att söka sig till de leverantörer som själva eller via partnerskap kan erbjuda paketetlösningar eller tjänster.
Slutanvändarnas preferenser för ”one-stop-shop” driver utrustningsleverantörerna att tillhandahålla utrustning på ett sätt som eliminerar behovet av att upphandla programvaran i sig. De tenderar också att erbjuda gratis uppdateringar av programvaran, om det inte finns någon revidering i den levererade versionen.
– Testobjektens ökade komplexitet gör att den globala marknadens kunder till programvara för instrumentering ständigt kommer att söka efter enkla och lättanvända lösningar, konstaterar Bommakanti. Genom att identifiera detta behov stävar marknadsaktörerna efter att erbjuda lättanvänd programvara.

 

Comments are closed.