Digital kraftförsörjning med enkla analoga styrslingor

Microchip presenterar sina senaste digitalt förbättrade analoga kraftstyrkretsar (DEPA)— MCP19118 och MCP19119 (MCP19118/9). De ger enkel men ändå effektiv analog PWM-styrning för DC/DC synkrona “buck”-omvandlare upp till 40 V, med samma konfigurerbarhet som en digital MCU.

 

De är också först med att kombinera 40 V drift och PMBus-baserade kommunikationsgränssnitt. Dessa funktioner möjliggör snabb utveckling av kraftomvandlingskretsar med en analog styrslinga som är programmerbar i den integrerade 8-bits PIC MCU-kärnans firmware. Denna integrering och flexibilitet passar utmärkt för kraftomvandlingstillämpningar, exempelvis batteriladdning, LED-drift, kraft via USB, POL och kraftenheter för fordon.
Utöver det snabbt växande intresset för digitalt styrda kraftenheter, på grund av deras konfigurerbarhet för en rad olika driftförhållanden och topologier, har kraftkonstruktörer också ett ökande behov av telemetrisk rapportering och tvåvägs kommunikation, normalt för övervakning och felrapportering, via standardiserade kommunikationsgränssnitt som exempelvis PMBus. Nyligen publicerade specifikationer för USB-laddning, kraft via USB och USB-kontakter av C-typ, inkluderar dessutom varierbar laddningsspänning vilket möjliggör snabb utrustningsladdning, men som också ställer potentiellt tuffa krav på hårdvaran.
Genom att integrera en övervakande styrkrets kan MCP19118/9-kretsarna skapa programmerbara kraftenheter. Viktiga systeminställningar, exempelvis switchfrekvens från 100 kHz till 1,6 MHz, strömbegränsning och spänningsreferenspunkter, kan justeras “on-the-fly” vid drift via skrivkommandon till kretsens register. En konstruktion kan då återanvändas för ytterligare tillämpningar, med hjälp av firmware-uppdateringar som ändrar konfigurationen, vilket minimerar behovet av konstruktion, tillverkning och lagerhållning över flera plattformar.
MCP19118 kommer i en 4×4 mm, 24-bens QFN-kapsel, medan MCP19119 är kapslad i en 5×5 mm, 28-bens QFN.

Comments are closed.