Ökade intäkter, ökad vinst för Transmode

Transmode, av Elektronik i Norden, IM-föreningen och Elektronikindustriföreningen korad till årets elektronikföretag 2008, fortsätter att öka både omsättning och vinst.

Transmodes intäkter för helåret 2008 ökade med 32 procent till 607 MSEK, jämfört med 461 MSEK för 2007. Rörelseresultatet (EBITDA) för 2008 blev 117 MSEK (32 MSEK), exklusive kostnader av engångskaraktär på 1,7 MSEK (2,6).
En god efterfrågan av Transmodes nätverksprodukter och en rad nya kunder i marknader som Nordamerika, Benelux och Östeuropa lyfte tillväxten.
– Vår syn på marknaden är fortfarande positiv på sikt. Det grundläggande behovet av metro WDM-produkter är fortsatt stort när operatörer bygger ut sina nät för att mäta det ständigt växande behovet av bandbredd i publika och privata nät, säger Karl Thedéen VD på Transmode.
Videorelaterade tjänster är den primära drivkraften för trafiktillväxt i både fasta och mobila nät. Introduktionen av högkvalitativ (HD) video driver på ökningen ytterligare och ställer nya krav på utbyggnad av kabel-, "triple-play"- och bredbandsnät.
– Vår framgång inom kabeltevesegmentet har varit en viktig bidragande orsak till att vi har nått våra mål." säger Karl Thedéen. När det gäller vår syn på 2009, ser vi en större osäkerhet på grund av det makroekonomiska läget och vi har därför sett över vår kostnadsstruktur. Vi kommer också att fortsatt investera i nya produkter och i nya marknader som exempelvis Nordamerika och Asien.

Comments are closed.