Ökade förluster för Alcatel-Lucent

Under första kvartalet mer än dubblerade Alcatel-Lucent sin förlust till 402 miljoner euro, jämfört med föregående års första kvartal med utfallet 181 miljoner euro i förlust. Ändå säger företaget sig vara på väg mot nollresultat i år. Företagets nye vd, Ben Verwaayen, tror att företaget skall visa lönsamhet under andra halvåret 2010 och under helåret 2011. I år tror han på en generell nedgång för branschen på mellan 8 och 12 procent, räknat på en konstant valuta.
Företaget genomgår nu en översyn där 290 personer, av planerade 1000, i företagsledningen har slutat. Antalet underleverantörer har minskats med 770. Planen anger 5000. Mot slutet av 2009 skall man ha sparat 750 miljoner euro.
Alcatel-Lucent ser över sin företagsportfölj. Man kommer under 2009 att investera mer i trådlös uppkoppling (LTE, WCDMA, konvergerad RAN), fast uppkoppling (VDSL, GPON), IP (routrar för tjänster, "carrier Ethernet", "evolved packet core", IMS) och optisk överföring (WDM, mikrovågsbaserad paketradio, paketbaserad optisk överföring). Dessa segment kommer sammantaget att stå för nästan 60 procent av investeringarna i forskning och utveckling, jämfört med drygt 40 procent under 2008.
Man kommer också att se över marginalerna och kassaflödet för de mera mogna plattformarna (ATM-baserad ADSL, TDM-switchning, CDMA 1x, GSM, ATM och traditionell optoteknik).
Det man lägger mindre krut på är segment där man inte ser skalfördelar eller där marknaden ser ut att bli mindre än förväntat (MobileWiMAX, CPE, icke IMS-baserad fast NGN och vissa traditionella applikationer).

Comments are closed.