Ökad vinst för Kitron

Kontraktstillverkaren Kitron redovisar en ökad vinst för femte kvartalet i rad. Intäkterna för det andra kvartalet i år var 489 miljoner norska kronor, en ökning med sju procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Kitrons rörelseresultat (EBIT) mer än tredubblades från 6,9 miljoner norska kronor Q2 2014 till 22,1 miljoner Q2 2015 och vinsten efter skatt blev 13,3 miljoner norska kronor för kvartalet (3,9 MNOK).

Kitrons intäkter för det andra kvartalet var 7,0 procent högre än föregående år, och uppgick till 489,0 MNOK (457,1 MNOK). Intäkterna inom företagets marknadssegment Försvar/Aerospace ökade med 55,6 procent, Energi/Telekom var upp 3,8 procent och Industri steg med 12,3 procent. Medicinsk utrustning minskade med 4,6 procent och Offshore/Marin sjönk med hela 45,0 procent jämfört med andra kvartalet 2014.

Orderstocken vid kvartalets utgång var 829,9 miljoner norska kronor, En minskning med 28,9 miljoner jämfört med samma period föregående år.

Comments are closed.