Ökad orderingång till NOTEs fabrik i Norrtälje

NOTE fortsätter att öka inom medicinteknik. En av NOTEs befintliga kunder har lagt en utökad order om 30 MSEK för omedelbar leverans i Q2 och Q3.

Produkten brukas inom intensivvården och behovet har ökat kraftigt under den rådande pandemin. Ordern innebär att volymen för kunden kommer fördubblas under 2020 och utsikten för att den höga produktionstakten kvarstår framåt bedöms som goda.

– Det glädjer oss att vi fortsätter att växa inom medicinteknik, det är ett segment där vi har vuxit bra de senaste åren och passar väl in i vår fortsatta strategi, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef. Att dessutom kunna bidra i dessa extraordinärt svåra tider känns också väldigt bra.

Comments are closed.