Annons

Stora miljövinster när radar mäter fukt i flis

I samarbete med Högskolan i Gävle har Radarbolaget utvecklat en metod att snabbt och tillförlitligt mäta fukthalten hos träflis.


Skopa med radarantenner för fuktmätning av träflis

– Ett genombrott för radarforskning som innebär stora energibesparingar och minskade utsläpp av växthusgaser, säger Daniel Rönnow, professor i elektronik vid Högskolan i Gävle.

Förutom pappersindustrin finns 580 fjärrvärmeverk och 125 större biobränsleeldade anläggningar i Sverige som hanterar träflis. Det handlar om stora mängder och möjligheten att snabbt och tillförlitligt kunna mäta fukthalten hos träflis innebär stora besparingar för miljö och energi.

Forskningen som finansierats av Energimyndigheten innebär att fuktmätningen, som tidigare tog över ett dygn och då bara handlade om en liten del av materialet, nu går igenom stora volymer på en sekund. Det blir möjligt att mäta kontinuerligt på ett transportband med träflis, på hela lastbilar, eller att sätta antennerna i en stor skopa som lastar flis.

– Genom att säkerställa fukthalten hos träflisen kan man få högre verkningsgrad vid förbränningen och renare rökgaser, , säger Patrik Ottosson, vd för Radarbolaget. De flesta av våra mätapplikationer går ut på att spara energi och minska utsläpp av växthusgaser.

– Vi skapar nytta för varandra, Högskolan och vi som företag, Daniel Rönnows vetenskapliga artiklar blir väldigt konkreta för oss, vilket är otroligt viktigt. Vi är ganska ensamma i världen om att ha skapat ett system som detta.

– Samarbetet med ett spjutspetsföretag som Radarbolaget är väldigt intressant för oss, då det kopplar ihop tekniken med den industriella tillämpningen, säger Daniel Rönnow, professor i elektronik vid Högskolan i Gävle. Att ha varit med hela vägen, från labbet ända till tester ute i verklig industriell miljö, ger också oss forskare insikter i en problematik vi annars inte skulle få.

– Vi har många projekt i samarbete med industrin, till exempel maskininlärning för underhåll, men inget som hållit på under så lång tid.

Samarbetet mellan Högskolan i Gävle och Radarbolaget har pågått under många år, och Patrik Ottosson, vd för Radarbolaget, är adjungerad gästforskare vid Högskolan och en doktorand vid Högskolan, Vipin Choudhary, har forskat i anslutning till de gemensamma projekten.

Radarbolaget är verksamt inom stål-, kalk och träindustrin, Bolaget samverkar med företag som SSAB, Sandvik, Ovako, Jernkontoret, Skogforsk, Sveaskog, Billerud-Korsnäs, Stora Enso, Gävle Energi, Stockholm Exergi, Cementa Heidelberg och Nordkalk.

Radarbolaget har ungefär 100 installationer på stålverk runt om i världen och lanserar i år flera produkter kopplat till mätning av fukthalt.

Text: Douglas Öhrbom

Comments are closed.