Ögonföljning förbättrar säkerheten

– Kravet på effektiva och stabila varningssystem i fordon ökar och det känns extra kul att kunna visa upp de framsteg vi gjort inom området, säger Henrik Eskilsson, vd för Tobii Technology.

 

Ögonen är det allra bästa måttet på en förares uppmärksamhet eller trötthet och Tobiis plattform ger nya förutsättningar för att identifiera och varna vid kritiska tillstånd.

I Europa orsakar trafikolyckor cirka 35 000 dödsfall årligen, enligt Eurostat. Man bedömmer att så mycket som 25 procent av alla dödsolyckor orsakas av förare som somnar vid ratten. I USA är antalet dödsfall i trafiken cirka 41 000 per år enligt den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten, NHTSA.

– De senaste åren har Tobii fokuserat på att utveckla sin teknologi för att kunna erbjuda fordonsindustrin en stabil och kostnadseffektiv lösning som kan förbättra de system som varnar vid sömnighet eller distraktion. Och vi har kommit långt: Med rätt partner inom fordonsindustrin kan denna kritiska teknologi finnas tillhanda för konsumenter på ett par års sikt, säger Eskilsson i ett pressmeddelande.

Tobiis plattform har testats i fordon och granskats av experter inom fordonsbranschen. Dessa tester uppges ha påvisat ett mycket stabilt och robust system. Sensorer registrerar förarens ögon och deras öppenhetsgrad, information som kan trigga ett larm när förarens tillstånd blir kritiskt. Mättalen är väldigt exakta. Därigenom får föraren hjälp att hålla sig alert eller uppmanas att ta en paus så att potentiella olyckor kan förebyggas.

Tobiis varningssystem för trötthet och distraktion möter, enligt företaget, fordonsindustrins hårda krav på tillförlitlighet för varningssystem.

Comments are closed.