OEM International förvärvar Svenska Helag

OEM International har tecknat avtal om förvärv av Svenska Helag AB. Svenska Helag i Borås producerar och marknadsför förbindningskomponenter för elinstallation samt elektronik och omsatte 21 MSEK 2010.

Förvärvet innebär att OEMs produktsortiment inom förbindningsteknik stärks och skapar utrymme för ökad tillväxt inom detta segment. Köpeskillingen uppgår till ca 10 MSEK samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens utveckling under 2011 och 2012. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Comments are closed.