Också vuxna kräver Internet

De flesta vuxna i USA ser internet som en oumbärlig del av det dagliga livet visar en nyligen genomförd undersökning. Många av de tillfrågade menade att tillgång till internet är viktigare än att titta på TV eller att ha sex.

Hela 65 procent av de tillfrågade ansåg att de inte kunde leva utan internet och ännu fler (71 procent) svarade att det är viktigt eller mycket viktigt att ha tillgång till enheter med internetåtkomst, som till exempel bärbara datorer, netbooks eller mobila internetenheter (MID), vilka har möjlighet att förse användaren med nyheter och information i realtid.
* 46 procent av de tillfrågade kvinnorna svarade att de hellre avstod från sex än sin internetåtkomst under två veckor. Motsvarande siffra för män var 30 procent.
* 87 procent svarade att internet har hjälpt dem att spara pengar.
* 84 procent har sparat pengar genom att jämföra priser online inför ett köp.
* 66 procent har sparat pengar enbart genom att handla online.
Följande saker rankades som mindre viktiga än tillgång till internet:
* Kabel-TV (39 procent)
* Äta ute (20 procent)
* Handla kläder (18 procent)
* Gymkort (10 procent)
Nio av tio svarade att tillgången till internet har förbättrat deras liv på minst en punkt.
Undersökningen utfördes mellan 18 och 20 november av Harris Interactive på uppdrag av Intel.

Comments are closed.