Genombrott för obemannad helikopter

CybAero AB genomförde fredagen den 12 december sin första kundbeställda flygning med en obemannad helikopter. Uppdraget, som utfördes åt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), var en av flera flygningar som kommer att genomföras under den närmaste tiden.

Uppdraget bestod i att testa olika typer av sensorer och utfördes med en av de två farkoster som ska levereras till Scandicraft, en order CybAero erhöll i maj. Flygningen genomfördes helt av CybAeros personal under sammanlagt knappt en timme i minusgrader och varierande grad av snöfall.
– Detta är ett genombrott för oss på tjänstesidan, säger bolagets VD Mikael Hult. Vi tror att flera kunder, som har behov av att få civila uppdrag utförda av våra autonoma helikoptersystem, inledningsvis kommer att välja att köpa tjänsten. Detta ger kunden bättre driftekonomi, och CybAero både intäkter och flygtimmar.
Martin Rantzer, avdelningschef för Informationssystem på FOI, tillägger:
– Det är glädjande att notera att tidigare forskningsresultat framgångsrikt omsatts i produkter som nu kan leverera flygtjänster enligt plan och under besvärliga väderförhållanden. Samarbetet mellan CybAero och FOI innebär att en cirkel sluts, då grunden till bolagets APID-helikopter lades i ett forskningsprojekt inlett 1992 mellan dåvarande FOA och Linköpings universitet.

Comments are closed.