Obducat rapporterar status i rekonstruktionen

Obducat meddelar att rekonstruktionen av Obducat Technologies AB beräknas vara avslutad inom kort förutsatt godkänt underhandsackord. Vidare meddelar bolaget att styrelseledamot Antonia Hägg-Billing avgår ur styrelsen samt att förslag om efterträdare, från större aktieägare, lämnats till tillträdande valberedning för sedvanlig hantering.

Bolaget uppges vara inne i slutfasen med att avsluta företagsrekonstruktionen av dotterbolaget Obducat Technologies AB genom underhandsackord. Förutsättningen för att företagsrekonstruktionen skall kunna avslutas inom kort är att samtliga som berörs av underhandsackordet godkänner det, vilket bolaget bedömer som troligt.

Till följd av den höga arbetsbelastningen i styrelsearbetet har styrelseledamot Antonia Hägg-Billing valt att avgå samtidigt som större ägare lämnat förslag avseende efterträdare till den tillträdande valberedningen att ta ställning till när den konstituerats. Bolaget avser att återkomma med ytterligare information så snart sådan föreligger, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.