Transmode meddelar sin strategi för iWDM-PON accessnät

Transmode meddelar nu företagets strategi för iWDM-PON-baserade accessnät för att hantera multipla tjänstetyper.

WDM-PON blir ett allt tydligare alternativ för att bygga accessnät för höga hastigheter. Huvudorsaken är att WDM-PON erbjuder oslagbar symetrisk kapacitet och längre räckvidd än de olika TDM-baserade PON-alternativen..Nätoperatörer runt om i världen har därför börjat överväga de olika WDM-PON arkitekturerna som finns tillgängliga på marknaden, enligt Transmode.

Transmodes iWDM-PON-strategi är baserad på TM- och TG-Seriens aktiva och passiva WDM-plattformar. Genom att använda C-bandet och ITU standardens våglängder kan man förlänga de WDM-baserade metronäten till att även hantera FTTx tillämpningar. De här tillämpningarna finns huvudsakligen inom företagsnät och nät för returtrafik, så kallade "backhaul-nät".

– Flexibilitet kommer att vara oerhört viktigt i morgondagens Gigabit-samhälle där fiberbaserad höghastighetsaccess krävs för att täcka det växande kapacitetsbehovet från både privata och företagskunder i både fasta och mobila nät. Man måste utnyttja fiberinfrastrukturen på bästa sätt för att få ett flexibelt nät som möjliggör olika bandbredder till vilken plats, kund och tillämpning som helst, säger Sten Nordell, Transmodes teknikchef.

– Nätoperatörer behöver nu överväga de möjliga alternativen och titta på dem som ger den enkelhet, kapacitet och flexibilitet de behöver för att kunna serva alla sina kunder över en gemensam accessinfrastruktur. Accessnät som specialbyggs för endast vissa tillämpningar och andra mindre öppna alternativ uppnår inte den skalbarhet som krävs och adresserar inte huvudutmaningarna vad gäller drift och kostnadseffektivitet ,och skyddar heller inte redan gjorda investeringar.

Transmodes TG-Serie erbjuder idag nätoperatörer en passiv WDM-baserad infrastruktur som ökar kapaciteten i accessnäten och som är anpassad för de utsatta miljöer som ofta finns i denna delen av nätet. Transmode breddar nu detta erbjudande med en rad befintliga och nya aktiva WDM-komponenter från TM-Serien som tillsammans skapar iWDM-PON-arkitekturen.

Transmodes iWDM-PON arkitektur uppges göra det möjligt att använda redan befintlig pluggbar optik i Transmodes egen, eller andras utrustning vilket ger ett brett utbud av högkapacitetstjänster. Detta är möjligt eftersom TG-Serien använder standard DWDM i C-bandet i accessnätet. Genom att använda Transmodes "Native Packet Optical"-arkitektur så transporteras alla tjänster transparant och man undviker att bli inlåst i någon specifik teknologi eller leverantörsspecifik hårdvara. Tillämpningarna innefattar "Fiber-to-the-Building" eller "Curb" (fiber till byggnaden eller gatuskåpet) för höghastighetsstjänster, "Fiber-to-the-Basestation" (fiber till basstationen) i mobila transportnät och direkt fiberaccess för företagstjänster.

Transmode meddelar också att de utökar sitt utbud av pluggbara DWDM-baserade SFP och XFP-transceivrar med en DWDM-baserad lågkostnads-SFP för Gigabit Ethernet samt introducerar en injektionslåst SFP-transceiver med automatisk våglängdsinställning.

Dessa nya varianter reducerar kostnaden för WDM-optik i accessenheterna kraftigt samtidigt som det förenklar implementeringen i nätet betydligt, genom att eliminera behovet av WDM-kunskap vid installationen. Dessutom innebär användandet av C-bandet att man kan använda standard ITU-T våglängder både i access- och metronäten. Detta gör det möjligt att en och samma våglängd kan gå till vilken destination som helst i access-, metro- eller stomnätet eftersom man inte behöver konvertera våglängderna när trafiken går från ett nät till ett annat. En annan fördel med denna arkitektur är att kapaciteten kan uppgraderas per kund utan att påverka andra kunder i nätet.

Jon Baldry, Technical Marketing Manager på Transmode och ledamot i WDM-PON Forum, tillägger, "Genom att tillföra dessa nya komponenter i TM-Serien, gör Transmode det möjligt för kunder att bygga flexibla multi-tjänst WDM-PON accessnät där samma infrastruktur stödjer ett brett utbud av tillämpningar med tjänster från 100 Mbit/s till mer än 10 Gbit/s. Att behålla accessnätet som standard DWDM gör att Transmodes iWDM-PON arkitektur får fördelarna av en ständig kostnadsreduktion tack vare de höga volymerna av DWDM. Så småningom gör detta att iWDM-PON blir ett tänkbart alternativ för Gigabittjänster i framtida "Fiber-to-the-Home" (fiber till hemmet) tillämpningar", enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.