Obducat i Eurostars-projekt

Lundaföretaget Obducat Technologies, med verksamhet inom litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har inbjudits att delta i ett transnationellt projekt kallat MOSAICS som ska utveckla och kommersialisera solceller och så kallade smarta fönster.

Projektet har initierats via det europeiska samarbetsorganet Eurostars och har som mål att utveckla och kommersialisera solpaneler med infärgning i ytan, så kallade ”Dye-sensitized Solar Cell’s” (DSSC), med särskilda användningsområden såsom smarta fönster och solceller integrerade i byggnader, vilket kallas ”Building Integrated Photovoltaic” (BIPV).

DSSC:s har blivit intressanta som en lösning för integration av solceller i byggnader till följd av deras unika funktionaliteter såsom överlägsen prestanda i förhållanden med lite ljus, transparens, konformitet och enkel integration i byggnader. En tillförlitlig och högkvalitativ DSSC-panel av större storlek är en nödvändighet för att DSSC-teknologin ska kunna avancera in på marknaden för solceller integrerade i byggnader.

Stora DSSC-paneler möjliggör också reduktion av den effektivitetsförlust som uppstår vid sammankoppling av många små solcellspaneler.

Projektets mål är att utveckla DSSC-paneler med en storlek av 914×580 mm med en effektivitet om 7 procent och stabilitet över lång tid. Målet är också att utveckla de essentiella kemilösningar som behövs i kombination med antireflektiva nanostrukturer vilket förväntas möjliggöra en väsentlig kostnadsreduktion såväl som förbättring av tillförlitligheten på DSSC-panelerna över längre tid, enligt Obducat.

Projektkonsortiet består av fem mindre företag och ett forskningsinstitut och ett universitet, vilka alla har kompletterande kunskaper och lång erfarenhet inom de relevanta teknologiområdena.

Obducat kommer att fokusera på mönstringen av stora substrat med hjälp av bolagets NIL-teknologi. Mönstret som replikeras är nanobaserade strukturer med funktioner som antireflektion och självrengöring. MOSAICS-projektet startar i maj 2015 och löper över tre år med en total budget om 2,6 miljoner euro.

Comments are closed.