ÅF och Ruag Space utökar samarbetet

ÅF meddelar att de ingått ett strategiskt samarbete med Ruag Space AB avseende kommunikationsteknologi i rymden. Som utvald leverantör avser ÅF att stärka upp Ruag Space leveransförmåga inom teknikutveckling och avtalet omfattar kompetensområden från digital hårdvara och mjukvara till mikrovågselektronik, antenner, beräkning och mekanik.

Fredrik Nylén, divisionschef ÅF Technology samt Mats Warstedt, vd, Ruag Space AB

Avtalet gäller till en början ett år men båda parter ser det som ett långsiktigt samarbete med option på ytterligare två år.

– Vi ser fram emot att få bygga vidare på vår relation med Ruag Space och utöka vårt samarbete över flera kompetensområden och vara den strategiska partner som möjliggör att Ruag Space växer sina affärer och kompetens ytterligare, säger Fredrik Nylén, divisionschef ÅF Technology.

ÅF:s åtagande gäller kompetensförsörjning och projektarbete. I det ömsesidiga samarbetet finns även möjlighet för ÅF att nyttja Ruag Space unika kompetens, tillverkning, testutrustning och labb i ÅFs projekt.

– Genom ÅF får vi en strategisk kompetensförsörjningspartner och tillsammans kan vi göra en tydligare planering vad gäller våra resurser. Vår målsättning är att hitta fler gemensamma affärer som skapar mervärde för båda parter. Tillsammans med ÅF stärker vi ytterligare vår position inom rymdindustrin, säger Mats Warstedt, vd för Ruag Space AB.

Comments are closed.