Obducat deltar i EU-projektet SMASH

Obducat har inbjudits att delta i det EU-finansierade projektet SMASH. Projektet har som mål att skapa nya material och processtekniker för användning vid produktion av kostnadseffektiva, energisnåla, vita LED-ljuskällor för den generella belysningsmarknaden.

SMASH är ett EU-finansierat projekt inom det sjunde ramprogrammet, FP 7. Projektet koordineras av OSRAM Opto Semiconductors GmbH och samlar expertis från hela Europa. Fjorton partners från storindustrin, små och medelstora företag, forskningsinstitutioner och universitet med en etablerad erfarenhet av produktiva samarbeten kommer att medverka i projektet.
– Huvudfokus för oss i SMASH-projektet kommer att ligga på produktion av stampers och replikering av nanostrukturer baserade på IPS-STU, vår egenutvecklade nanoimprintlitografiteknik för massproduktion, säger Patrik Lundström, VD, Obducat AB.
Framgångsfaktorer för ett stort genomslag för lysdioder på den generella belysningsmarknaden är hög energieffektivitet och låg kostnad. SMASH-konceptet handlar om att etablera nyskapande metoder som utnyttjar nanostrukturerade halvledande material för att nå nyckelprestanda såsom hög energieffektivitet och låg kostnad. Dessa uppnås genom att LED strukturer byggs upp genom en epitaxiprocess på substrat med ultralåg defektnivå samt genom utveckling av lysdioder baserad på nanorod-emitters. Sådana metoder kommer att ha stor inverkan på produktionskostnaderna eftersom de möjliggör framställning på stora substratytor på lågkostnadssubstrat såsom exempelvis kisel.
– Förverkligandet av dessa tekniker kommer att leda till en ny generation högeffektiva prisvärda lysdioder, vilket möjliggör inträdet på den generella belysningsmarknaden. Detta gör det möjligt för Europa att behålla den ledande positionen inom den energibesparande SSL-branschen (Solid State Lighting) samt stärker dess position som leverantör till tillverkningsledet och i belysningsindustrin, säger Patrik Lundström.
SMASH-projektet löper över tre år och har en budget på totalt 11,5 miljoner euro.

Comments are closed.