Halvledarmarknaden återhämtar sig snabbt

Septemberförsäljningen hamnade på 24 miljarder dollar och för helåret väntas världens halvledarförsäljning i år bara ligga 10 procent under 2008 års försäljning.

– En remarkabel återhämtning, konstaterar Malcolm Penn, styrelseordförande och vd för analytikerföretaget Future Horizons.
Återhämtningen påbörjades under första kvartalet och kom redan under andra kvartalet upp i 17 procents sekventiell tillväxt. Med 20 procents tillväxt under tredje kvartalet och mellan 5 och 7 procents ytterligare tillväxt väntas årsförsäljningen hamna på mellan 220 och 225 miljarder dollar.
Är då allt frid och fröjd?
– Nej, en stor misstro ligger i luften, säger Penn. I själva verket är det ingen som tror på något längre. Jag önskar att jag åter ansvarade för en halvledardivision. Konkurrenterna är så förvirrade att man kan köra över alla utan att ens anstränga sig.
Den stora frågan när resultatet för Q2 gick ut var: ”Är detta starten på halvledarmarknadens återväxt, eller är det bara en ”blip” på chip-statistikernas radarskärm?”. Så de flesta företagsledare fortsatte att skala ned sina verksamheter.
Future Horizons konstaterar i sin rapport att detta är något många nu kommer att ångra. Efter en marknadskollaps följer normalt följande faser:
1) Överreaktion. Produktion och lager skärs ned alldeles för mycket.
2) Korrigeringsfas. De utarmade lagren återfylls i alltför hög grad.
3) Marknadsdrivna order återupptas.
Enligt detta mönster påbörjades fas 1 i september förra året, då Lehman Brothers kollapsade. Fas 2 påbörjades i mars 2009. Nu befinner sig industrin i fas 3, vilket överensstämmer med Future Horizons prognoser från januari 2009.
– Den enda skillnaden är att återhämtningen nu sker snabbare än till och med vi hade kunnat prediktera, säger Malcolm Penn.
I en aktuell prognos tror han nu att 2010 kommer att få 22 procents större utfall än 2009. Det skulle betyda 272 miljarder dollar, vilket är mer än vid den förra toppen 2007.
Under 2011 kommer halvledarmarknaden att omsätta ännu mer, vilket kan skapa stora kapacitetsproblem för halvledarindustrin.
– Denna industri har inte ändrat sig ett jota. Marknadstrenderna bygger inte på rationella beslut utan snarare emotionella. Detta kan bädda för marknadsmöjligheter, men inte för svimfärdiga utan bara för dem som verkligen förstår halvledarindustrin, sammanfattar Malcolm Penn.

 

Comments are closed.