Redaktionsbrev nr 18/19

Danderyd 2009 11 04

Nyligen presenterade Malcolm Penn, som driver analysföretaget Future Horizons, en mycket positiv rapport över halvledarindustrin. Enligt hans prognoser, som brukar stämma förbluffande väl, sker nu en snabb återhämtning så att nedgången, jämfört med 2008, över året bara blir tio procent, trots en mycket djup svacka. Prognosen för nästa år är +22 procent och 2011 väntas halvledareförsäljningen i världen ytterligare. Malcom Penn har dock identifierat ett problem i den allmänna misstro som fortfarande råder. Hans råd är att satsa nu.
En massiv halvledaruppgång borde innebära att övrig elektronik borde lyfta, förr eller senare. Så den som börjar marknadsföra sig nu har chans att ligga riktigt bra till när marknaden lyfter.
Vi närmar oss sista utgivningen för året. Elektronik i Norden nr 18/19 bjuder på fyra temasektioner som handlar om sensorer och mikromekanik, strömförsörjning, halvledarteknik och produktion.
Användningen av sensorer ökar i alla sammanhang. Tag som exempel en modern bil som värdemässigt kan bestå av elektronik i storleksordningen 20 procent eller mer. Det kommer också ut nya sensorer av helt nytt slag ut på marknaden och trådlösa sensorer är ett växande område. Om du vill bidra med artikel, eller artikeluppslag, kontakta gärna Göte Fagerfjäll, +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se.
Som brukligt kommer årets sista nummer att innehålla en färsk rapport från den stora halvledarkonferensen IEDM i USA. Vi rapporterar även om europeisk halvledartillverkning och om svensk forskning inom området. Jag tar hand om temasektionen för halvledarteknik.
Förutsättningarna för produktionstekniken ändras ständigt och många ställer sig frågan var skall jag producera: I Sverige, i de forna öststaterna eller i Asien? Vi kommer att ta upp för- och nackdelar i produktionstemat som bland annat kommer att handla om hur man bäst flyttar en produktion från en ort till en annan. Jag tar gärna upp en diskussion och är öppen för förslag på artiklar. Maila på gunnar@elinor eller ring på +46 8 622 55 11.
Strömförsörjning är det fjärde temat i Elektronik i Norden nr 18/19. För en tillverkare gäller det att följa alla direktiv som finns i Europa, t ex EUP-direktivet. Men de som exporterar måste följa exempelvis de direktiv som gäller i USA. Och medicinskt bruk ställer speciella krav. Batterier som energikälla blir allt vanligare och Göte Fagerfjäll, +46 8 715 72 19, gote@elinor.se, tar gärna emot mer information om detta högaktuella ämne.
I Elektronik i Norden nr 18/19 publicerar vi översikten "Nordens leverantörer av produktionsutrustning". Kontakta Anette Hammarström på +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se om du bör vara med, men inte fått påminnelse om att uppdatera informationen.

 

Med vänlig hälsning
Gunnar Lilliesköld

Glöm inte att tala annonser med
Tommy Jägermo (+46 8 540 865 12)
eller Kim Edenbro (+46 8 511 766 55) för annonsering i Sverige, Norge eller Finland. För övriga länder, kontakta Tommy Jägermo.

Utgåva  Materialdag  Utgivningsdag
EiN nr 18/19   27/11  18/12
EiN nr 1  2010-11/1  2010-29/1

Comments are closed.