Nytt samarbete kring innovationer

Svenska Automationsgruppen och Robotdalen etablerar samarbete för innovationer och nya produkter.

Tillverkningsindustrins konkurrensförmåga blir allt mer beroende av flexibel, resurseffektiv och miljöriktig produktion. Samtidigt krävs innovationsförmåga ny kunskap och entreprenörskap för att utveckla och producera nya produkter som kan ge konkurrenskraft på den globala marknaden.

För att fånga upp innovationer och forskningsresultat och omsätta idéer till nya produkter har Svenska Automationsgruppen och Robotdalen etablerat ett samarbete som bygger på informationsutbyte och samverkan mellan organisationernas medlemsföretag, näringsliv, akademi och samhälle.

Svenska Automationsgruppens globala nätverk med ledande leverantörer av komponenter,
delsystem och lösningar i kombination med Robotdalens erfarenhet att föra samman leverantörer, kunder och användare, entreprenörer, forskare, finansiärer och andra aktörer formar en stark allians där Robotdalen blir en ”Innovation Driver” åt Svenska Automationsgruppen genom att:

  • Fånga upp nya innovativa idéer inom robotik och automation
  • Analysera utvecklingsbehov och säkerställa och fullfölja kommersialisering
  • Genomföra förstudier som öppnar upp för investeringar i Sverige och andra länder
  • Genomföra pilotinstallationer som öppnar upp för investeringar i nya applikationer
  • Driva utvecklingen att omsätta idéer till realisering och kommersialisering av nya produkter
  • Bidra med nya affärsmöjligheter till Svenska Automationsgruppens medlemmar

– Genom samarbetet med Robotdalen stärker vi vårt nätverk och får en naturlig partner inom innovation och akademi säger Ove Leichsenring, ABB Robotics och medlem i SAGs styrelse. Vi får också en tydligare och mer aktiv kontaktyta till forskare och studenter inom universitet och högskolor vilket är viktigt för framtida utveckling och kompetensförsörjning hos våra medlemmar.

– Robotdalens styrka är förmågan att ta nya idéer, innovationer och forskning inom robotik och automation hela vägen från idé till kommersialiserad produkt med slutanvändarens behov i fokus säger Erik Lundqvist, chef för Robotdalen. Vi ser fram emot att bredda våra nätverk och driva projekt tillsammans med Svenska Automationsgruppen både i Sverige och internationellt.

Alliansen Svenska Automationsgruppen är ett nätverk av branschföreningar och företag vars
gemensamma mål är att synliggöra och lyfta fram värdet av automation och effektiv produktion i tillverkningsindustrin, stärka konkurrenskraften för Svensk tillverkande industri på den globala marknaden samt driva Energi-, Miljö- och Hållbarhetsfrågor. Gruppen är Sveriges starkaste automationsnätverk med närmare 100 medlemsföretag som levererar komponenter, delsystem, lösningar och tjänster.

I Robotdalen samverkar aktörer i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Här finns en lång tradition, stor kompetens och världsledande företag inom robotikområdet.

Comments are closed.