Ovisst om komponentleveranser

Jordbävningen i Japan påverkar världens elektronikindustri. Från EMS-tillverkaren Leab Group kommer ett pressmeddelande för att klargöra deras situation.

– Jordbävningen i Japan är en katastrof av stora mått som har rsakat många personliga tragedier. På Leab arbetar vi nu för fullt för att överblicka konsekvenserna när det gäller komponentförsörjningen, berättar Leab Groups koncernchef Martin Linder.
Situationen som har uppstått kommer utan tvivel att påverka världens elektronikindustri.
– Det är dock mycket svårt att få svar och grepp om situationen så det kommer förmodligen att dröja ytterligare några veckor innan vi vet om – och i så fall hur – våra kunder påverkas när det gäller Leabs leveranskapacitet och precision. Berörda kunder kommer att hållas kontinuerligt uppdaterade.
– Vi har full förståelse för att räddningsarbetet, begränsandet av jordbävningens följder och återuppbyggnaden av bostäder och kommunikationer är prioriterat i Japan just nu, avslutar Martin Linder.
Leab Group, med moderbolaget Lövånger Elektronik AB och de två dotterbolagen Leab Eesti OÜ och ElektronikProdukter i Järlåsa AB, omsätter ca 400 miljoner SEK årligen och finns representerat i Lövånger, Uppsala och Tallinn i Estland.
Leab ägs av industrimannen Carl Bennet via Lifco AB, en företagsgrupp med ca 5,0 miljarder SEK i omsättning och med över 2 300 anställda.

 

Comments are closed.