Nytt ljud- och vibrationslabb vid LTH

En ny, hyperkänslig utrustning för att mäta ljud och vibrationer kommer snart att finnas på plats vid Lund Tekniska Högskola (LTH). Det är den danska tillverkaren Brüel & Kjær som lånar ut sina produkter med förhoppningen att de ska komma till användning i nya, tvärvetenskapliga och gärna industrinära forskningsprojekt.

– För att kunna sköta exempelvis ett vindkraftverk måste man kunna läsa av och tolka de ljud och vibrationer som anläggningen avger. Då kan man exempelvis upptäcka och laga skador i tid. Överlag kan en sådan här utrustning ge en skjuts åt den forskning som går ut på att tolka ljud och vibrationer från olika anläggningar. Förhoppningsvis kan den också öppna upp för helt nya användningsområden, säger Göran Sandberg, professor i Byggnadsmekanik och universitetets samordnare för detta projekt.

– Anledningen till att vi valde just LTH beror på att här finns bred kompetens inom energiområdet, från vindenergi till olika slag energieffektiviseringsprocesser. Tillsammans hoppas vi kunna utveckla ett skandinaviskt centrum inom området, säger Lars Agerlin, vd och forsknings- och utvecklingsansvarig vid Brüel & Kjær i ett pressmeddelande.

Comments are closed.